ZKUŠENOSTI

Ve svém životě jsem se setkal s mnoha různými technologiemi. Je to i tím, že mě svět kolem IT hodně baví a rád se neustále rozvíjím nebo učím nové věci.

Každý rok se naučím nebo vyzkouším minimálně jednu novou technologii, která mi přijde užitečná nebo zajímavá a díky tomu mám docela dost velký přehled.

Zde je souhrn všeho s čím jsem měl tu čest za poslední roky pracovat a s čím mám tedy i nějaké ty zkušenosti:

Backend:

Programování v C#/.NET => nyní se už nevěnuju, protože chci spíše vyvíjet v Linuxu než na Windowsech

Programování v Kotlinu s frameworky: Vert.x, Spring, Micronaut =>  Kotlin je skvělý jazyk nahrazující Javu a určitě skvělá alternativa k C#

Programování v Pythonu a Flasku => Spíše menší osobní projekty nebo jednoduché scripty, které nezaberou moc času. Pracoval jsem i na větším projektu v Djangu, ale pro velké projekty od té doby radši preferuju staticky typované a kompilované jazyky.

Databáze: Mysql, Redis

Také mám i menší zkušenosti s Microservice architekturu a povědomí o technologiích spolu s ní související.

Rád bych ještě vyzkoušel nebo se naučil: Go, MongoDB


Frontend:

HTML, CSS a JavaScript zvládám a navíc mám i všeobecný přehled o všech možných frameworcích a knihovnách.. viz.: React, Vue, Angular, Svelte, Framework7, JQuery, apod..

Rád bych ještě vyzkoušel nebo se naučil: Vue, TypeScript

Hybridní mobilní aplikace:

Svůj poslední osobní projekt jsem postavil na technologiích:

Apache Cordova, JavaScript ES6, Svelte a Framework7

Rád bych ještě vyzkoušel: Flutter, NativeScript


Servery a DevOps:

Docker => skvělá technologie jak pro vývojáře, tak i pro sysadminy ;)

Ansible => další skvělá technologie pro automatizované konfigurace a přípravu serverů

Jenkins => umím nastavit i spravovat

Graphite/Grafana => už několikrát jsem měl tu možnost nastavovat monitoring serveru pomocí těchto technologií

Sensu => nastavení alerting systému

Rancher => pouze s verzí 1.0, kde byl základem Cattle nyní ve verzi 2 už je základem Kubernetes

Ubuntu, Debian, CentOS => spravoval jsem servery s těmito distribucemi

Zsh, Vim, Tmux => nástroje, které používám dnes a denně :)

Bash => Umím psát moc hezké shellové scripty ;)

VirtualBox => zde si zkouším všechno co bych si rád vyzkoušel nebo otestoval.. ;)


Další zkušenosti mám i s:

CloudFlare, Apache, Nginx, HAproxy, iptables


Zatím jsem ještě nepracoval nebo mám jen krátkodobé zkušenosti:

Swarm, Kubernetes, Gitlab CI/CD, OpenStack, SaltStack, Terraform, Vagrant, Prometheus


Security:

Mám základní znalosti o běžných útocích a všechno o tom, jak se jim bránit nebo jim předcházet.

Ať už to je v programování BufferOverflow nebo SQL injection či na serverech bezpečnost portů, nastavení firewallů, apod.